Do wakacji zostało jedyne:)

   
   

Nowe kierunki 2018/19  

  • Technik automatyk
  • Energetyka odnawialna
   

Wymiany zagraniczne  

   

Kształcimy w zawodach  

   
   

KOMUNIKAT!

Zdający  na egzaminy maturalne we własnym zakresie przynoszą następujące przybory wymienione w Komunikacie Dyrektora OKE: 
- długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem) 
- kalkulator prosty 
- linijka 
- cyrkiel 
- lupa.
Pozostałe przybory i materiały pomocnicze zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE zapewnia szkoła.

Egzamin ustny - harmonogram <wersja z 24.04.2018>

Egzamin ustny - oddelegowani do ZSE i LO w Czarnym Dunajcu

Egzamin pisemny - komisje w ZSTiP oraz oddelegowani <wersja z 02.05.2018>

 

Listy zdających w sali – nowa matura

TECHNIKUM

Język polski - poziom podstawowy
Język polski - poziom rozszerzony
Biologia - poziom rozszerzony
Chemia - poziom rozszerzony
Fizyka - poziom rozszerzony
Geografia - poziom rozszerzony
Historia - poziom rozszerzony
Historia sztuki - poziom rozszerzony
Matematyka - poziom podstawowy
Matematyka - poziom rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony
Język angielski - poziom podstawowy
Język angielski - poziom rozszerzony
Język niemiecki - poziom podstawowy
Język niemiecki - poziom rozszerzony

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Język polski - poziom podstawowy
Język polski - poziom rozszerzony
Geografia - poziom rozszerzony
Matematyka - poziom podstawowy
Matematyka - poziom rozszerzony
Język angielski - poziom podstawowy
Język angielski - poziom rozszerzony

Listy zdających w sali – stara matura

TECHNIKUM

Biologia - poziom rozszerzony
Chemia - poziom rozszerzony
Matematyka - poziom podstawowy
Język angielski - poziom podstawowy
Język angielski - poziom rozszerzony

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Matematyka - poziom podstawowy

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl