TECHNIK GEODETA


Technik geodeta to kierunek, który przygotowuje do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map o róźnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, róźnych budowli, wykonywania rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości. Absolwent ma moźliwość znalezienia pracy w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na róźnych stanowiskach, np.: wykonawca prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny.

   

EUROPASS  

Ukończenie Technikum lub ZSZ daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą (uczeń otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne EUROPASS)

   

WYMIANA MŁODZIEŻY  

Szkoła realizuje wymiany młodzieży ze szkołami niemieckimi w ramach programów LEONARDO DA VINCI, COMENIUS oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Zajecia są bezpłatne.

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl