MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA — dla pracowników młodocianych oraz z praktyką w szkole - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego!!!! 


Praca mechanika samochodowego polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Mechanik pojazdów samochodowych może być zatrudniony w: zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, na stanowiskach mechaników w autoryzowanych stacjach obsługi, punktach serwisowych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Od roku szkolnego 2013/2014 będą klasy dla pracowników młodocianych - praktyka u pracodawców oraz klasy z praktyką w naszej szkole czyli w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Szkoła bezpłatnie w ramach zajęć przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

   

EUROPASS  

Ukończenie Technikum lub ZSZ daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą (uczeń otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne EUROPASS)

   

WYMIANA MŁODZIEŻY  

Szkoła realizuje wymiany młodzieży ze szkołami niemieckimi w ramach programów LEONARDO DA VINCI, COMENIUS oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Zajecia są bezpłatne.

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl