Do wakacji zostało jedyne:)

   
   

Nowe kierunki 2018/19  

  • Technik automatyk
  • Energetyka odnawialna
   

Wymiany zagraniczne  

   

Kształcimy w zawodach  

   
   

 

Konkurs Piosenki odbędzie się 27 września 2017 roku w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Cele konkursu:
- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
- promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
- motywowanie uczniów do nauki języków w ciekawy i przyjemny sposób,
- integracja zespołu klasowego,
- utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
- praca nad poprawną wymową,
- przezwyciężenie tremy i stresu,
- budzenie wiary we własne siły i talent.
 
Warunki uczestnictwa:
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii, w której wezmą udział soliści, zespoły oraz duety.
  2. Członkowie zespołów nie mogą występować powtórnie w charakterze solisty.
  3. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 21 września 2017 roku u pani Barbary Koperskiej w sali 12c lub u pana Marcina Bednarczyka w sali 12b. Wszystkie klasy pierwsze Technikum biorą udział w konkursie obowiązkowo.
  4. Wykonawcy przygotowują dowolną piosenkę w języku jednego z krajów europejskich.
  5. Podkładem muzycznym podczas wykonania utworu może być akompaniament własny, bądź ścieżka muzyczna.
  6. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
 
Ocena i nagrody:
Oceny wykonawców dokona jury.
Klasy, których reprezentanci zajmą trzy najlepsze miejsca, otrzymają nagrody pieniężne na dofinansowanie wycieczki klasowej:
1 miejsce – 500 zł,
2 miejsce – 400 zł,
3 miejsce – 300 zł.
 
Postanowienia końcowe:
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły, facebooku i w gazetce szkolnej.
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl